ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN MINH PHÁT - VIỆT NAM (WHITE STEEL CONDUIT)

ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN MINH PHÁT – VIỆT NAM (WHITE STEEL CONDUIT)

ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN SMARTUBE - MALAYSIA (STEEL CONDUIT)

ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN SMARTUBE – MALAYSIA (STEEL CONDUIT)

ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP MINH PHÁT VÀ KAIPHONE (FLEXIBLE CONDUIT)

ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP MINH PHÁT VÀ KAIPHONE (FLEXIBLE CONDUIT)

HỘP THÉP ĐẤU DÂY ĐIỆN (ELECTRICAL JUNCTION BOX / STEEL BOX)

HỘP THÉP ĐẤU DÂY ĐIỆN (ELECTRICAL JUNCTION BOX / STEEL BOX)

HỆ TREO ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN / PCCC (MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS)

HỆ TREO ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN / PCCC (MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS)

THANH CHỐNG ĐA NĂNG UNISTRUT VÀ PHỤ KIỆN (UNISTRUT & FITTINGS)

THANH CHỐNG ĐA NĂNG UNISTRUT VÀ PHỤ KIỆN (UNISTRUT & FITTINGS)

THANG CÁP,MÁNG CÁP, TRUNKING VÀ MÁNG CÁP DẠNG LƯỚI (CABLE LADDER,CABLE TRAY, TRUNKING & WIRE MESH CABLE TRAY)

THANG CÁP,MÁNG CÁP, TRUNKING VÀ MÁNG CÁP DẠNG LƯỚI (CABLE LADDER,CABLE TRAY, TRUNKING & WIRE MESH CABLE TRAY)

HỆ THỐNG NỐI ĐẤT VÀ CHỐNG SÉT (LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES)

HỆ THỐNG NỐI ĐẤT VÀ CHỐNG SÉT (LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES)

ỐNG THÉP CÔNG NGHIỆP VÀ PHỤ KIỆN (STEEL PIPE & FITTINGS)

ỐNG THÉP CÔNG NGHIỆP VÀ PHỤ KIỆN (STEEL PIPE & FITTINGS)

VAN CÔNG NGHIỆP (INDUSTRIAL VALVES)

VAN CÔNG NGHIỆP (INDUSTRIAL VALVES)

ỐNG NHỰA TRÒN LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN

ỐNG NHỰA TRÒN LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN

CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN Ổ CẮM, CÔNG TẮC UTEN

CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN Ổ CẮM, CÔNG TẮC UTEN

CUNG CẤP DÂY CÁP ĐIỆN (TAI SIN, CADIVI, TAIHAN-SACOM, LS VINA, TAYA)

CUNG CẤP DÂY CÁP ĐIỆN (TAI SIN, CADIVI, TAIHAN-SACOM, LS VINA, TAYA)

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Intel Semi Conductor
Ho Chi Minh City

Bosch Viet Nam Factory
Dong Nai Province

Samsung Factory Phone
Thai Nguyen Province

Yangon International Airport
Myanmar

Tan Son Nhat International Airport
Ho Chi Minh City

T2 Ha Noi International Airport
Ha Noi Capital

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT