Thanh đồng thoát sét cho hệ thống chống sét / Bare Copper Tape

Vật liệu (Material): Đồng (Copper)

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Call Now