Đế kim chống sét cổ điển dùng cho thanh đồng/thanh nhôm/cáp đồng – Aluminum/ Copper Tape To Cable / 4 Screwed

Tiêu chuẩn (Standard): TCVN 9385 : 2012 ( BS 6651 : 1999) – QTTN/KT3 041 : 2005
Vật liệu (Material): Đồng thau (Brass)

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Mô tả

Đế kim chống sét cổ điển dùng cho thanh Đồng/Thanh Nhôm/Cáp Đồng
Aluminum/ Copper Tape To Cable – 4 Screwed
Tiêu chuẩn (Standard): TCVN 9385 : 2012 ( BS 6651 : 1999) – QTTN/KT3 041 : 2005
Vật liệu (Material): Đồng thau (Brass)

Sản Phẩm Liên Quan

Call Now