TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: 114/72/2 Tô Ngọc Vân, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP HCM
Mã số thuế: 0312333798
Điện thoại: 028 6257 8424 – Fax: 028 6257 8215

Di động: 0902 959 615 (Mr Dư – Giám Đốc)
Email: 
thietbiminhphat@gmail.com, project@thietbiminhphat.vn

Di động: 0917 501 359 (Mr Phát – Giám Đốc Kinh Doanh) 
Email: minhphat@thietbiminhphat.vn, sales@thietbiminhphat.vn 

Di động: 0909 077 615  (Ms Trúc – Phòng Kinh Doanh)
Email: thietbiminhphat@gmail.combaogia@thietbiminhphat.vn

NHÀ KHO

Địa chỉ: 114/52/14 (80/1) Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM
Mã số thuế: 0312333798
Điện thoại: 028 6257 8424 – Fax: 028 6257 8215

Di động: 0902 959 615 (Mr Dư – Giám Đốc)
Email: 
thietbiminhphat@gmail.com, project@thietbiminhphat.vn

Di động: 0917 501 359 (Mr Phát – Giám Đốc Kinh Doanh) 
Email: minhphat@thietbiminhphat.vn, sales@thietbiminhphat.vn 

Di động: 0909 077 615  (Ms Trúc – Phòng Kinh Doanh)
Email: thietbiminhphat@gmail.combaogia@thietbiminhphat.vn

BẠN CẦN TRỢ GIÚP