Kẹp nối kiểm tra thanh đồng/thanh nhôm (2 vít)

Tiêu chuẩn (Standard): TCVN 9385 : 2012 ( BS 6651 : 1999) – QTTN/KT3 041 : 2005
Vật liệu (Material): Nhôm (Aluminum), Đồng thau (Brass)

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Mô tả

Kẹp nối kiểm tra thanh đồng / thanh nhôm (2 vít) / Test Connector
Tiêu chuẩn (Standard): TCVN 9385 : 2012 ( BS 6651 : 1999) – QTTN/KT3 041 : 2005
Vật liệu (Material): Nhôm (Aluminum), Đồng thau (Brass)

Sản Phẩm Liên Quan

Call Now