Kẹp cáp đồng 4 ngã cho hệ thống chống sét (4 vít) Copper Cable Cross Clamp – 4 Screwed

Tiêu chuẩn (Standard): TCVN 9385 : 2012 ( BS 6651 : 1999) – QTTN/KT3 041 : 2005
Vật liệu (Material): Đồng thau (Brass)

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Mô tả

Kẹp cáp đồng 4 ngã cho hệ thống chống sét (4 vít)
Copper Cable Cross Clamp – 4 Screwed
Tiêu chuẩn (Standard): TCVN 9385 : 2012 ( BS 6651 : 1999) – QTTN/KT3 041 : 2005
Vật liệu (Material): Đồng thau (Brass)

Sản Phẩm Liên Quan

Call Now