Kẹp thanh đồng/thanh nhôm và cọc tiếp đất

Tiêu chuẩn (Standard): TCVN 9385 : 2012 ( BS 6651 : 1999) – QTTN/KT3 041 : 2005
Vật liệu (Material): Đồng thau (Brass), Nhôm(Aluminum)

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Mô tả

Kẹp thanh đồng / thanh nhôm và cọc tiếp đất
Rod Copper Tape Clamp
Tiêu chuẩn (Standard): TCVN 9385 : 2012 ( BS 6651 : 1999) – QTTN/KT3 041 : 2005
Vật liệu (Material): Đồng thau (Brass), Nhôm(Aluminum)

Sản Phẩm Liên Quan

Call Now