Thanh Chống Đa Năng Sơn Tỉnh Điện Unistrut 41× 21 có đục lỗ – MINH PHÁT / Powder coated steel Perforate Strut Channel, Holes Unistrut 41 x 21 – MINH PHAT

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Mô tả

TUCP – Perforate Strut Channel / Holes Unistrut

Mã sản phẩm

Product Code

Chiều rộng

Width (mm)

Chiều cao

Hight (mm)

Độ dày

Thickness (mm)

Chiều dài thanh

Length (mm)

TUCP412120

41 21 2.0 3000 / 6000
TUCP412125 41 21 2.5

3000 / 6000

TUC413020

41 30 2.0 3000
TUC414120 41 41 2.0

3000 / 6000

TUC414125

41 41 2.5 3000 / 6000
TUC414126 41 41 2.6

3000 / 6000

TUC414320

41 43 2.0 3000 / 6000
TUC414325 41 43 2.5

3000 / 6000

TUC416220

41 62 2.0 3000 / 6000
TUC416225 41 62 2.5

3000 / 6000

TUC418320

41 83 2.0 3000 / 6000
TUC418325 41 83 2.5

3000 / 6000

Sản Phẩm Liên Quan

Call Now