TÁN LÒ XO DÙNG CHO THANH CHỐNG ĐA NĂNG

Để tạo một kết cấu hoàn chỉnh và bền vững cho hệ treo thì cần nhiều phụ kiện kết nối với nhau. Và tán lò xo là một trong những phụ kiện đắc lực như thế.Tán lò xo hay còn được gọi là đầu gài lò xo là một trong những phụ kiện chính trong hệ thống thanh […]

Call Now