KẸP CỌC TIẾP ĐỊA VỚI CÁP ĐỒNG CHO HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

Trong thi công hệ thống chống sét, bên cạnh các thiết bị như cọc tiếp địa, cáp đồng trần, thanh đồng thi những loại phụ kiện chống sét như các loại kẹp được sử dụng để liên kết các thiết bị chông sét lại với nhau.Về loại phụ kiện kẹp cáp đồng trần và cọc tiếp địa thép mạ […]

Call Now