CỌC TIẾP ĐỊA CHỐNG SÉT AXIS ẤN ĐỘ

Việt Nam nằm ở tâm giông châu Á – một trong ba tâm giông trên thế giới có hoạt động giông sét mạnh. Trong những năm gần đây, trước sự biến đổi của khí hậu, giông sét ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, công tác phòng chống sét còn rất chủ quan, đặc biệt là […]

Call Now