• Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Minh Phát

  • Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB) – Chi Nhánh Sài Gòn

  • 161 924 699

  • Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Minh Phát

  • Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong (TPBANK) – Chi Nhánh HCM

  • 023 896 38 201