ĐẶC ĐIỂM ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN IMC SMARTUBE – MALAYSIA

1. ĐẶC ĐIỂM ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN IMC SMARTUBE – MALAYSIA Ống thép luồn dây điện IMC Smartube – Malaysia ( Intermediate Metal Conduit Smartube) là loại ống trung, ren răng được, và được ren sẵn hai đầu. Ống thép luồn dây điện ren IMC Smartube – Malaysia và các phụ kiện được liên kết với […]

Call Now