EnglishTiếng Việt

Ống đồng Hailiang – Trung Quốc / Hailiang Copper – China (Dạng Cuộn)

Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM B-280, ASTM B-68, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791, Medical AS1571

Chiều dài: 15m – 50mm

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Mô tả

ĐẶC ĐIỂM ỐNG ĐỒNG TRUNG QUỐC HAILIANG DẠNG CUỘN

– Ống đồng Hailiang dạng cuộn được sản xuất theo quy cách và tiêu chuẩn ống đồng thế giới.

– Ống đồng Trung Quốc Hailiang dạng cuộn được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều hòa dân dụng và công nghiệp.

– Sản phẩm có đường kình  từ 4.76mm đến 22.22mm, độ dài 15m hoặc 30m.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG ĐỒNG HAILIANG DẠNG CUỘN TRUNG QUỐC

Đường kính x độ dày

Độ dài/cuộn

Đóng gói
cuộn/hộp

Ống đồng cuộn Hailiang 4.76 x 0.50 mm

15m

15

Ống đồng cuộn Hailiang 6.35 x 0.50 mm

15m

12

Ống đồng cuộn Hailiang 6.35 x 0.55 mm

15m

12

Ống đồng cuộn Hailiang 6.35 x 0.60 mm

15m

12

Ống đồng cuộn Hailiang 6.35 x 0.70 mm

15m

12

Ống đồng cuộn Hailiang 6.35 x 0.80 mm

15m

12

Ống đồng cuộn Hailiang 6.35 x 1.00 mm

15m

12

Ống đồng cuộn Hailiang 7.94 x 0.50 mm

15m

10

Ống đồng cuộn Hailiang 7.94 x 0.55 mm

15m

10

Ống đồng cuộn Hailiang 7.94 x 0.60 mm

15m

10

Ống đồng cuộn Hailiang 7.94 x 0.70 mm

15m

10

Ống đồng cuộn Hailiang 7.94 x 0.80 mm

15m

10

Ống đồng cuộn Hailiang 7.94 x 1.00 mm

15m

10

Ống đồng cuộn Hailiang 9.52 x 0.50 mm

15m

9

Ống đồng cuộn Hailiang 9.52 x 0.55 mm

15m

9

Ống đồng cuộn Hailiang 9.52 x 0.60 mm

15m

9

Ống đồng cuộn Hailiang 9.52 x 0.70 mm

15m

9

Ống đồng cuộn Hailiang 9.52 x 0.80 mm

15m

9

Ống đồng cuộn Hailiang 9.52 x 1.00 mm

15m

9

Ống đồng cuộn Hailiang 12.7 x 0.50 mm

15m

7

Ống đồng cuộn Hailiang 12.7 x 0.55 mm

15m

7

Ống đồng cuộn Hailiang 12.7 x 0.60 mm

15m

7

Ống đồng cuộn Hailiang 12.7 x 0.70 mm

15m

7

Ống đồng cuộn Hailiang 12.7 x 0.80 mm

15m

7

Ống đồng cuộn Hailiang 12.7 x 1.00 mm

15m

7

Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 0.50 mm

15m

5

Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 0.55 mm

15m

5

Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 0.60 mm

15m

5

Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 0.70 mm

15m

5

Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 0.80 mm

15m

5

Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 1.00 mm

15m

5

Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 1.07 mm

15m

5

Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 1.20 mm

15m

5

Ống đồng cuộn Hailiang 15.88 x 1.50 mm

15m

5

Ống đồng cuộn Hailiang 19.05 x 0.60 mm

15m

4

Ống đồng cuộn Hailiang 19.05 x 0.70 mm

15m

4

Ống đồng cuộn Hailiang 19.05 x 0.80 mm

15m

4

Ống đồng cuộn Hailiang 19.05 x 1.00 mm

15m

4

Ống đồng cuộn Hailiang 19.05 x 1.07 mm

15m

4

Ống đồng cuộn Hailiang 19.05 x 1.20 mm

15m

4

Ống đồng cuộn Hailiang 19.05 x 1.50 mm

15m

4

Ống đồng cuộn Hailiang 22.22 x 0.70 mm

15m

3

Ống đồng cuộn Hailiang 22.22 x 0.80 mm

15m

3

Ống đồng cuộn Hailiang 22.22 x 0.90 mm

15m

3

Ống đồng cuộn Hailiang 22.22 x 1.00 mm

15m

3

Ống đồng cuộn Hailiang 22.22 x 1.20 mm

15m

3

Sản Phẩm Liên Quan

Call Now